A Választmány 2015. december 2-i ülésén a 2016. évi küldöttgyűlés előkészítéseként jóváhagyta a Társulat

 

Ø      2015. október 31-ig terjedő működési költségvetésének teljesülését és a 2016. évi tervet,

Ø      a főtitkár beszámolóját a 2015. évi közhasznú tevékenységekről,

Ø      elfogadta az Alapszabály módosítását, amit az indokolt, hogy az egyesületek alapszabályait összhangba kell hozni az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) előírásaival és 2016. március 15-ig be kell nyújtani a törvényszékre.

Ø      A 2016-2017-es évekre az Elnökségben való képviseletre a Győri, valamint a Hajdú-Bihar és Bács-Kiskun megyei tagozatokat választották meg.