BJMT költségvetés 2015
BJMT működési költségvetés teljesülése  terv
2015 
 tény
2015.
X.31-ig 
 terv
2016. 
 
2015. október 31-ig és 2016. évi terv  2015    2015.   2016.  
     X.31-ig    
   (ezer Ft)   (ezer Ft)   (ezer Ft) 
Közhasznú tevékenység  bevételei      
 1. Pályázat működési támogatásért (NEA)             3 000                    -              3 000   
 2. Arany Dániel verseny - NEA pályázat              2 000              1 900            2 000   
 3. Rendezvények - bevételek              7 000              6 237            7 000   
 4. Matematikai Lapok: bevételek + támogatások                800                   44               650   
 5. Kötetek eladása Bolyai J.M. Társulatban + Springertől kapott összegek             1 500                 835            1 000   
 6. Olimpiai felkészülésre kapott támogatás (IMO-EMMI, EGMO-NTP)             2 000              2 450            2 000   
 7. Tagdíjból származó bevétel, tagok támogatása              2 650              2 830            2 800   
 8. Felajánlott SZJA 1%                600                 643               650   
 9. Kamatok             1 100                 680            1 100   
10. Lapjainktól (Combinatorica, Alkalmazott Matematikai Lapok)              2 000              2 000            2 000   
11. Visszautalt ÁFA                 500                 682               600   
12. Egyéb bevételek (MOL, Morgan Stanley, V. kerületi Önkormányzat)             3 500              2 300            3 500   
 Bevétel összesen:         22 650           17 619        22 200   
Közhasznú tevékenység költségei      
  1. Iroda rezsiköltsége                 630                 426               600   
  2. Bérek (járulékokkal)              8 600              6 889            8 600   
  3. Megbízási díj (járulékokkal)              1 200                 791            1 200   
  4. Számviteli és humánpolitikai szolgáltatások             1 650              1 248            1 650   
  5. Posta                 220                 157               200   
  6. Telefon + internet                  250                 197               250   
  7. Irodaszer, sokszorosítás                  50                   19                 30   
  8. Gépek karbantartása, beszerzése                100                 106               100   
 9. Folyóiratok előfizetése                  20                     4                 10   
10. Útiköltségek                 150                 169               170   
11. Virágok, kegyelet                  10                     9                 10   
12. Reprezentáció                  10                     9                 10   
13. Tagozatok költségei              1 500                 920            1 200     
14. Társulati díjak             1 350                   33            1 350   
15. Matematikai Lapok                 500                 698               500   
16. Tagjaink lapelőfizetésének támogatása                   55                    -                   55   
17. Kötetek kiadása                   -                      -                    -     
18. Adatbázis- fejlesztés/karbantartás                   -                      -                    -     
19. Rendezvények             6 000              5 882            6 000   
20. Bankköltség                280                 231               280   
21. Olimpiai felkészülés              2 000              1 405            2 000   
22. Arany Dániel verseny              2 000              1 900            2 000   
23. Egyéb kiadások                   50                 120                 50   
       
Költségek összesen:           49 225           38 712        48 415   
Eredmény                 25    -           612                35   
2015. október 31-én a működési számla 39.169.757.- Ft vagyonnal rendelkezett, ebből:   
K& H bankszámlán és értékpapírszámlán: 1274670.- Ft
K& H  diszkontkincstárjegyben (vételáron): 2.131.643.- Ft 
K & H Aranykosár befektetési jegy: 9.943.444.- Ft 
OTP Prémium Magyar Államkötvény 2018/K: 14.470.000.- Ft
Sberbanknál (volt Volksbank) befektetési alap: 11.350.000.- Ft
Működési költségvetési terv teljesülése 2015. október 31-ig 
(a BJMT_koltsegvetes_2015 táblázatban szereplő összegek alapján):
2015. október 31-én a működési számla az alábbiak szerinti vagyonnal rendelkezett:
-         K & H bank- és értékpapírszámla kivonaton pénzösszeg: 1.274.670.- Ft,
-         K&H Aranykosár befektetési jegy értéke: 9.943.444.- Ft.
-         K&H banknál diszkont kincstárjegy vételáron: 2.131.643.- Ft,
-         Sberbanknál befektetési alap - vételáron: 11.350.000.- Ft
-         OTP Prémium Államkötvény 2018/K vételáron: 14.470.000.- Ft,
Összesen: 39.169.757.- Ft
Bevételek
-         Támogatások:
o       Működés: a Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott pályázatunkon 4 millió forintot kértünk, nem kaptunk támogatást (várólistára helyezték),
o       A 2014/2015. évi Arany Dániel versenyre a Nemzeti Tehetség Programhoz benyújtott pályázaton a maximális összeget, 3 milliót kértük, ebből 1,9 milliót kaptunk, az összeggel elszámoltunk,
o       Olimpiai felkészülésre: EMMI-től előfinanszírozásban átutalták a 2015. évi 1,8 milliót; az NTP-hez pályáztunk az EGMO kiadásaira, itt 650.000 Ft-ot kaptunk (elszámoltuk),  
o       A Rátz László Vándorgyűlésre a Nemzeti Együttműködési Alaphoz benyújtott szakmai pályázatunkra sem kaptunk támogatást (ezt is várólistára helyezték).
-         Rendezvények bevételei között a Rátz László Vándorgyűlésre befolyt részvételi díjak, a hetedik „Emléktábla” műhely bevételei és a Morgan Stanleyvel közös középiskolai szakkörökre a Morgan Stanleytől kapott összegek szerepelnek.
-         A Matematikai Lapokra az MTA-tól 600.000 Ft-ot kapunk, amivel elszámoltunk, de a pénz még nem érkezett a számlánkra. (A társulati tagok ingyen kapják a Lapot, a megrendelők száma minimális, a táblázatban az előfizetői díjak szerepelnek.)  
-         A Springertől áprilisban megérkezett az esedékes royalty. A Bolyaiban mindössze 16.000.- Ft bevételünk volt köteteladásból.
-         A befizetett tagdíjak összege 2.742.000 Ft volt; tagdíjon felül 88.000.-Ft érkezett.
-         Az SZJA 1%-ot októberben írták jóvá, idén kicsit nőtt a Társulatnak felajánlott összeg: 643.000 Ft, 49.000 Ft-tal több a tavalyinál.
 -  Tartalékaink kisebb részét a Kereskedelmi és Hitelbanknál diszkontkincstárjegyben és Aranykosár befektetetési alapban tartottuk, egy részét a Sberbanknál pénzpiaci alap befektetési jegybe helyeztük el, az itt lejárt lekötést átvittük az OTP-hez, ahol 3 éves futamidejű államkötvényre kedvezőbb kamatot kapunk. A hozamok idén is folyamatosan csökkentek, ezért a kamatbevételünk.
-         A lapjainktól járó összeget nem emeltük, 2 milliót kaptunk.
-         Az egyéb bevételek a következő összegeket tartalmazza
*      Közhasznú tevékenységre: MOL-tól 1,5 millió, az V. kerületi Önkormányzattól 100.000 Ft, a LogMeIn-tól 500.000 Ft
*     a Morgan Stanleytől a 2015. évi Schweitzer versenyre és Farkas díjra összesen 200.000 Ft.
Kiadások
-         Az iroda rezsiköltsége a közös költséget, a fűtés-, gáz-, víz- és villany díjat, illetve az iroda biztosítás éves összegét (38.912.- Ft) tartalmazza.
-         A béreknél tíz havi összeg szerepel.
-         Megbízási díjaknál Hidas Györgyné (Vicus) alkalmi megbízási díjai, valamint a februári Választmány és a május Küldöttgyűléssel kapcsolatos ügyeleti díjak vannak.
-         A szolgáltatások díjai (számvitel és humánpolitika, posta, telefon és internet, irodaszerek, gépek karbantartása) díjai is az első tíz hónap kiadásait mutatják.
-         Kevesebb folyóiratot vásárolunk, ezért alacsonyabb az összeg a tervezettnél.
-         Az útiköltség magasabb a tervezettnél, a megszokott küldöttgyűlés, elnökségi és választmányi ülések mellett, oktatási bizottsági ülés volt.
-         Továbbra is van olyan tagozatunk, ahol nem kérik az „ellátmányt”, mert a helyi költségeket más forrásból meg tudják oldani, így a tervezett összeg alatt maradtunk.
-         Olimpiai szakköröknél a „Romanian Master of Mathematics”, a MEMO és az EGMO költségei szerepelnek.
-         Az egyéb kiadások az Alapszabály módosításának költségeit tartalmazza (összhangba kell hozni az új PTK előírásaival).
2016. évi terv az előző évek tapasztalatai alapján számoltuk a bevételeket és kiadásokat:
-         Reméljük, hogy lesznek működési és szakmai pályázatok, amikre mindenképpen nyújtunk be pályázatot és reméljük, most már nem kerülünk várólistára.  
-         A tehetséggondozó versenyekre kiírt pályázaton a 2015/2016. évi Arany Dániel versenyre 2 millió forintot kapunk.
-         Rendezvényeknél a Rátz László Vándorgyűlés és a Morgan Stanleyvel közös középiskolai szakkörök bevételei és kiadásai szerepelnek.
-         Egyéb bevételek között a MOL-tól, Morgan Stanleytől. A LogMeIn-től és az V. kerülettől is remélt támogatások szerepelnek.  
Budapest, 2015. november 24.