A BJMT Választmány 2015. december 2-i ülésének 3. d. napirendi pontja:

 

Főtitkári beszámoló a Bolyai János Matematikai Társulat

2015. évi közhasznú tevékenységéről

 

(készült a 2016. évi  küldöttgyűlésre, a 2015. május 9-i tisztújító küldöttgyűlés óta eltelt időszakról)

 

A beszámolási időszakban tagjaink száma 1228 fő volt. Igyekszünk pályakezdőket, fiatal tanárokat, kutatókat tagjaink közé vonzani, ebben kérjük minden tagunk segítségét.

Anyagi helyzetünket a működési költségvetés részletesen tartalmazza.

A vezetés igyekezett az egyre nehezedő körülmények ellenére fenntartani hagyományos tevékenységeinket, erről az alábbi részletesebb beszámolóban adunk tájékoztatást.

 

1. Tudományos konferenciák:

Csak magyar résztvevőkkel:

-   Rátz László Vándorgyűlés – akkreditált továbbképzés (Vác, július 7 – 10., résztvevők száma 198 fő, közülük 21 határainkon túl matematikát magyar nyelven oktató tanár). Ez volt az 55. Vándorgyűlésünk, melyet az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával közösen szerveztünk. Az első napon, a hagyományokhoz híven átadtuk a 2015. évi Beke Manó Emlékdíjakat Ábrahám Gábornak (Szeged), Bereczkiné Székely Erzsébetnek (Pécs), dr. Hillné Benkó Katalinnak (Budapest), Rigó Istvánnak (Hegykő), Sisa Sándornénak (Vác), dr. Stukovszkyné Henk Évának (Budapest) és Szabados Anikónak (Steged). Kárpáti Andrea „Térszemlélet – Művészet és Pedagógia” című előadása után Kubatov Antal Rátz Tanár Úr Életműdíjas „Amiért érdemes volt …” című előadása hangzott el. A következő három napon az általános iskolai alsó és felső tagozaton, valamint a középiskolás szekcióban hangzottak el előadások és feladatmegoldó szemináriumok. A program és néhány előadás a http://rlv.berzsenyi.hu/2015 címen érhető el. A 2016. évi Vándorgyűlést a Bajai III. Béla Gimnáziummal közösen rendezzük meg, Baján július 5. és 8. között.

-   Varga Tamás Módszertani Napok (Budapest, 2015. november 6-7.), az ELTE TTK Matematikatanítási és Módszertani Központjával közös, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen lebonyolított rendezvény. Több szekcióban hangzottak el előadások és feladatmegoldó programok. A hagyományok szerint diákoknak szóló programok is voltak, főleg középiskolások, de általános iskolások számára is, ezekbe a programokba a tanárok is szívesen bekapcsolódnak. 2007. óta adják ki a Varga Tamás Emlékdíjat kiváló matematika tanároknak, akik munkájukban eredményesen viszik tovább Varga Tamás szellemi örökségét. Az előadások absztraktjai http://mathdid.elte.hu/html/vtn2015.html honlapon találhatóak.

 

 Nemzetközi részvétellel:

-        az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézettel közös, fiatal matematikusok számára szervezett hetedik Emléktábla műhely (Budapesten és Balatonalmádiban, június 29 – július 2.), információk a http://www.renyi.hu/~emlektab/ oldalon.  

 

2. Tanulmányi versenyek, tehetséggondozás:

-       a 2014/2015. tanévi Varga Tamás Országos Matematikaverseny szervezésében a bizottságban dolgozó tagjainkon keresztül vettünk részt.

-       az Arany Dániel Matematikaverseny szervezését és lebonyolítását a megszokott internetes portálon keresztül végeztük, (a versenyzők által 2014/2015-ös tanév döntőjében elért eredmények és a díjazottak listája a Társulat honlapján olvashatóak, (http://www.bolyai.hu/aranydaniel.htm). 

-       a hagyományoknak megfelelően megrendeztük a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyt és a Schweitzer Miklós Emlékversenyt.

A Kürschák versenyen a 100 résztvevő közül 94-en adtak be dolgozatot. A dolgozatok javítása folyamatban van, az eredményhirdetésre december 16-án kerül sor.

A Schweitzer versenyre beküldött dolgozatok javítása is most zajlik, eredményt december 16-án hirdetünk.

-       Tagozatainkban számos további megyei és városi versenyt szerveztek (részletes információk a „Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből” című könyvben találhatóak, ami a MATEGYE Alapítvány www.mategye.hu című honlapján érhető el).

-       a legtehetségesebb diákok felkészítése a Nemzetközi Matematikai Diákolimpiára (https://www.imo-official.org/) a Budapesten és Szegeden működő olimpiai szakkörökben, illetve az Erdős Pál Tehetséggondozó Iskola veszprémi és szolnoki olimpiai csoportjaiban zajlott.

A versenyzők kiválasztása a március 10-i Surányi János Emlékversenyen és az április 23-i válogatóversenyen történt.

A felkészülés részét képezte a Lányok Európai Matematikai Olimpiáján (https://www.egmo.org/) – EGMO (Minszk, április 14 – 20.) való részvétel. Az egyre növekvő mezőnyben Magyarország idén ismét az 5. helyen végzett, a négyfős csapat tagjai közül:

Baran Zsuzsanna (Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium, 10. osztály) arany-,

Fekete Panna (Pécs, Leőwey Klára Gimnázium, 12. osztály) és Khayouti Sára (Budapesti Fazekas M. Gimnázium, 12. osztály) ezüst-

Gyulai-Nagy Szuzina (Szeged, Radnóti Miklós Gimnázium, 11. osztály) bronzéremmel tért haza.

Kísérő tanárok voltak Nagy Zoltán Lóránt és Kabos Eszter. 

Június 27. és július 3. között a Nemzetközi Matematikai Diákolimpia és a MEMO (Közép-Európai Matematikai Olimpia) csapatok tagjai intenzív felkészülésen vettek részt egy Ráckevén szervezett edzőtáborban.

A 2015. évi Nemzetközi Matematikai Diákolimpiát július 4. és 6 között, Chiang Mai városban, Thaiföldön rendezték meg. A versenyen 104 ország 577 diákja vett részt. A magyar csapat tagjai a következő eredményt érték el:

Williams Kada (Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, 10. osztály) 25 ponttal,

Szabó Barnabás (Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium, 11. osztály) 22 ponttal és

Fehér Zsombor (Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium, 12. osztály) 21 ponttal ezüstérmet,

Janzer Barnabás (Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium, 12. osztály) 16 ponttal,

Baran Zsuzsanna (Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium, 10. osztály) 15 ponttal és

Di Giovanni Márk (Győr, Révai Miklós Gimnázium, 12. osztály) 14 ponttal bronzérmet szerzett.

Az országok (nem-hivatalos) pontversenyében Magyarország a 20-21. helyen végzett. A magyar csapat vezetője Pelikán József (ELTE TTK, Algebra és Számelmélet Tanszék), helyettes vezetője Dobos Sándor (Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium) volt. Kós Géza (MTA SZTAKI, ELTE TTK) a probléma-kiválasztást előkészítő bizottság meghívott tagjaként vett részt az olimpián. A következő Nemzetközi Matematikai Diákolimpiát Hong Kongban rendezik, 2016. július 6. és 16. között.

A 9. MEMO-t (http://memo2015.dmfa.si/index.html) Szlovéniában, Koper városában rendezték augusztus 25. és 31. között.  A magyar csapat tagjai voltak: Gáspár Attila (Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc),  Gyulai-Nagy Szuzina és Lajkó Kálmán (Radnóti Miklós kísérleti Gimnázium, Szeged), Kovács Benedek és Nagy Kartal (Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium), Kovács Viktória (Óbudai Árpád Gimnázium, Budapest). Csapatversenyben a 3. helyet szerezték meg, egyéniben díjazottak: Gáspár Attila és Lajkó Kálmán arany-, Kovács Benedek ezüst- és Gyulai-Nagy Szuzina bronzérem. A csapatvezetői Lenger Dániel (ELTE) és Szoldatics József (Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium) voltak. 

2015. december 27. és 2016. január 4. között, Tatán szervezzük meg a Diákolimpiára való felkészülés részét képező, hagyományossá vált angol-magyar edzőtábort.

 

3. Folyóiratok, kötetek:

Az idegen nyelvű folyóiratok közül: a Combinatorica 35/1-6-ig terjedő számai, a Periodica Mathematica Hungarica 69/1,2 és 70/1,2-es számai jelennek meg 2015-ben.

A magyar nyelvű folyóiratok esetében az ABACUS 9 füzete az eredeti terv szerint jelent meg, az Alkalmazott Matematikai Lapok 31. kötete jelent meg, a KöMaL tanévre tervezett 9 száma határidőre megjelent. A Matematikai Lapok 2014/1, 2 -es számai jelentek meg.

A Springer Verlag-gal közösen kiadott Bolyai Society Mathematical Studies sorozatában nem jelent meg új kötet.

 

4. Emlékdíjainkat, Emlékérmeinket a bizottságok az október 31-ig beérkezett felterjesztések alapján ítélték oda. A munka folyamatban van, a díjkiosztó ünnepséget december 16-án tartjuk.

 

5. Alapítványunk: az alapszabályában lefektetett elvek szerint, a Kuratórium döntése alapján összesen 856.000.- Ft támogatást nyújtott országos jelentőségű matematikaoktatási tevékenységekhez.

 

6. Kapcsolataink más intézményekkel: továbbra is ápoljuk és építjük tudományos és pedagógiai kapcsolatainkat egyesületekkel és intézményekkel (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet, BME Matematika Intézet, BME Számítástudományi és Információelméleti Tanszék, ELTE TTK Matematikai Intézet, Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézet, Debreceni Egyetem Matematikai Intézet és Informatikai Kar, Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola, Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a budapesti Árpád –, Berzsenyi Dániel –,  Eötvös József – és Fazekas Mihály Gimnáziumok, MATEGYE -, MATFUND -, és Zalai Matematikai Tehetségekért Alapítvány. Nemzetközi vonatkozásban tagjai vagyunk az Európai Matematikai Társulatnak (EMS) és a Nemzetközi Matematikai Uniónak (IMU).

 

7. A Társulat megújult honlapján - www.bolyai.hu hasznos információkat talál az érdeklődő.

 

Konferenciáink, versenyeink előkészítését, lebonyolítását, lapjaink szerkesztését, díjaink odaítélését szakmai bizottságok tagjai munkájukkal támogatják. Rendezvényeink megszervezésében a szakmai bizottságok segítenek. Versenyeinken a feladatsorok összeállítását, a dolgozatok javítását, a helyezettek kijelölését, az eredményhirdetések levezetését, a feladatmegoldások bemutatását végzik a bizottsági tagok. Önként végzett, áldozatos munkájukkal járulnak hozzá programjaink sikeréhez.

 

 

Budapest, 2015. november 17.

                                                                                                           Simon Péter s.k.

                                                                                                             BJMT főtitkár