5 Bolyai János Matematikai Társulat

A Bolyai János Matematikai Társulat története

A Bolyai János Matematikai Társulat jogelődjét 1891-ben (szeptember 5-én) "Matematikai és Physikai Társulat" néven alapították nagynevű matematikusok és fizikusok (pl. Eötvös Loránd, Kőnig Gyula, Rados Gusztáv). Alapításakor legfontosabb alapfeladata egy matematikai és fizikai tárgyú folyóirat volt.
Ugyancsak fő tevékenysége volt a Társulatnak alapításától kezdve a társulati matematikai és fizikai versenyek megindítása.
A második világháború után a társulat 1947-ben (június 21-én) újjá alakult, ekkor vált ketté matematikai és fizikai társulattá
"Bolyai János Matematikai Társulat" és "Eötvös Loránd Fizikai Társulat" néven.
Az 1966-ban jóváhagyott (azóta is alapjaiban véve érvényes, 2013-ban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény előírásai szerint módosított) alapszabály alapján a Társulat elősegíti:

  • a matematikai tudományos kutatásokat,
  • a matematika alkalmazásainak fokozottabb meghonosítását és széles körű elterjesztését,
  • a matematika oktatásával kapcsolatos kérdések megoldását és a matematika népszerűsítését.
A Bolyai Társulat megvitatja, és társadalmi úton elősegíti matematikai életünk kérdéseinek megoldását és ennek érdekében, szükség esetén javaslatokat dolgoz ki állami szervek részére, illetve ezek felkérésére szakvéleményt ad. E célok és feladatok megvalósítására a Társulat szervezett lehetőséget biztosít matematikai eredmények ismertetésére, népszerűsítésére, a matematika elvi kérdéseinek elemzésére, időszerű tudomány- és oktatáspolitikai kérdések megvitatására. Kongresszusokat, kollokviumokat, pedagógiai továbbképzést, stb. rendez (önállóan, vagy más szervekkel együtt) a korszerű matematika legélénkebben fejlődő fejezeteiből és az oktatás különböző területein.

A Társulat felkutatja a matematikai tehetségeket, előmozdítja továbbképzésüket, tanulmányi és emlékversenyeket szervez, pályadíjakat tűz ki és emlékdíjakat ad. A nemzetközi matematikai diákolimpiákon való részvétel a középiskolások legjobbjainak osztályrésze. A Társulat különböző díjai az oktatás és a matematikai kutatások, alkalmazások különböző területein kiemelkedő teljesítményt nyújtók munkájának elismeréséül szolgálnak.

A Társulat matematikai folyóiratokat és kollokviumi kiadványokat szerkeszt és ad ki, támogatja a szakirodalmi tájékoztatást. A Társulat folyóiratai: ABACUS (a MATEGYE Alapítvánnyal közös), Alkalmazott Matematikai Lapok, Combinatorica, Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok (az Eötvös Loránd Fizikai Társulattal közös), Matematikai Lapok, Periodica Mathematica Hungarica.
A világ minden jelentősebb matematikai könyvtárában megtalálható, a Társulat által szervezett nemzetközi rendezvények válogatott előadásait tartalmazó (korábban a North Holland Publishing Co.-val közösen, jelenleg a Springer Verlag-gal közösen kiadott), angol nyelvű könyv-sorozat, melynek eddig több mint 70 tagja jelent meg.

A Társulat kiépíti és ápolja a tudományos és pedagógiai kapcsolatokat hazai és külföldi hasonló egyesületekkel, intézményekkel. A Bolyai János Matematikai Társulat tagja a Nemzetközi Matematikai Uniónak és az Európai Matematikai Társulatnak (1996-ban a szervezet II. kongresszusát a BJMT rendezte), reciprocitási egyezménye van az Amerikai Egyesült Államok Matematikai Társulatával.

A Bolyai Társulat, melynek jelenleg több mint 1200 tagja van, tevékenységét a következő három szakosztályra tagozódva fejti ki: matematika alkalmazásai-, oktatási- és tudományos szakosztály. A szakosztályokkal párhuzamosan, az állandóan visszatérő feladatok elvégzésére bizottságok működnek. Az országot behálózva megyei és városi tagozatokban, csoportokban zajlik a társulati élet.